Dobrí zamestnanci

40 obchodníkov a ani jeden dobrý