Prečo už nemáme chuť platiť dane a poplatky? Ako je možné, že firmy hľadajú spôsoby ako optimalizovať daňové zaťaženie. Ako je možné, že za minulý rok odišlo do daňových rajov 320 firiem a tento rok len za prvý kvartál je už registrovaných až 220 firiem? Pomohlo by, keby boli nižšie dane? Začali by sme s väčšou chuťou platiť dane? Ja tvrdím, že nie. Chýba tu niečo úplne iné ako výška odvedených daní.

Je ochota platiť dane vo výške zaplatených peňazí?

Boli by sme ochotnejší platiť, keby bola daň 15% alebo 10% či 5%? Kde je hranica ochoty platiť daň,  poplatok štátu. A je to skutočne v jej výške? Je ochota platiť dane v množstve peňazí, ktoré mám zaplatiť štátu?

Hovorí sa tomu platiť dane. Ja tvrdím zaplatiť za služby, ktoré dostanem ako platiteľ dane, od štátu. A myslím si, že práve tu je celý problém ochoty odviesť dane.

zemeguľa

Vráťme sa späť o niekoľko tisícročí späť. Ľudia zistili, že žiť v komunite, skupine je výhodné. Vedia pracovať, loviť, ale aj brániť sa spoločne. Vtedy sú silnejší, spravia činnosti rýchlejšie a aj kvalitnejšie. Keď ich už bolo v skupine viac, spontánne bol vždy niekto, kto to organizoval, dával tomu nejaký zmysel. Bol to zástupca a neskôr volený náčelník, ktorý zastupoval, organizoval a viedol svoju skupinu. Keď už bola skupina ešte väčšia, pravidelné činnosti boli pridelené jednotlivcom. Títo jednotlivci zabezpečovali špeciálne úlohy. Starali sa o obydlia, ďalší zabezpečovali potravu, iní zase zveľaďovali okolie, cesty a chodníky. Zrazu vznikli osoby, zodpovedné za fungovanie určitej časti v spoločnosti. Postupne vznikali ďalšie pod úlohy v hlavných úlohách, na ktoré sa priberali ľudia, ktorí boli za ne zodpovedný. Zrazu v spoločnosti vznikla ďalšia skupina, ktorá zabezpečovala dobré fungovanie danej spoločnosti. Samozrejme za jej dobre odvedenú prácu, požadovali odmenu. Bola to ich práca a potrebovali obživu, oblečenie. Dochádzalo k výmene a tým vlastne začala spoločnosť platiť skupine za vykonanú službu, ktorú odviedla.

Ľudia zo spoločnosti zaplatili skupine, ktorá zabezpečila ich lepšie prežitie. Zabezpečila ich napredovanie.

A toto je celý problém dnešnej doby. Ochota platiť dane. Stratil sa účel zaplatených daní. Každý sa pýta, prečo mám platiť dane? Zaplatená daň je kúpená služba, ktorá má zabezpečiť moje lepšie prežitie, žitie a neustály rast spoločnosti. Sú to peniaze, ktorými si kupujem ochranu, zveľaďovanie, vzdelávanie a napredovanie môjho okolia, v ktorom žijem.

Áno, teraz si každý predstaví tie kauzy a milióny či miliardy, ktoré išli na iný účel a inde, ako mali. Každý si teraz predstaví tie bavoráky, limuzíny, výlety za naše peniaze, či teplé miestečka a odmeny. Áno z peňazí nás všetkých. A toto je problém, je to problém účelu daní. Dane stratili svoj účel. Platím vlastne za čo?

Každý jeden úradník a poslanec je môj zamestnanec a má zabezpečiť moje lepšie prežitie. Ja zamestnávam pani na úrade, aby vybavila moju žiadosť čo najrýchlejšie. Je to môj zamestnanec. Ja platím mzdu policajtovi, aby ma chránil a zabezpečil nájdenie vinníka, ktorý mi ublížil či už fyzicky, psychicky alebo finančne. Ja som si povolal sudcu, aby mi pomohol lepšie žiť, napredovať a domôcť sa práva. A dokonca ho za to dobre platím.

 

Je pravda, že niečo ide aj späť. Je vidieť, že sa niečo robí, určite áno. Viem ale, že sú tu obrovské rezervy.

papagájNevidím všetky svoje peniaze z daní späť okolo seba. Nevidí všetky peniaze, v svojom okolí v lepšej infraštruktúre, zdravotníctve či školstve. Vidíme však najčastejšie predražené tendre, účelové výberové konania a odmeny za to, že som úradníkom. Vidíme naše peniaze vo válove našich poslancov a úradníkov. Ale to sú naše peniaze! Majú svoj účel a na ten majú byť použité.

Chcem to zmeniť, ale zmena môže nastať len zdola. Zmena môže nastať len od jednotlivcov, ktorým sa to nepáči. Dnes som sám, ale zajtra už budeme dvaja. Potom vieme zmeniť aj tých hore. A čo mám vlastne zmeniť? Potrebujem žiť eticky a morálne.

Aký máte názor na účel daní? Dá sa to niekedy zmeniť? Napíšte do diskusie.