40 žiadostí obchodníkov a ani jeden vhodný?

zamestnanci
zamestnanci

Mali ste už takúto skúsenosť?

Zadali ste inzerát a Vám sa zaplnil email žiadateľov o prácu? Teraz ich začnem čítať, skúmať, či vyhovujú mojim požiadavkám! Vyberám, vyhodnocujem a porovnávam. Triedim, pozerám, až ma hlava bolí. Pokračovať v čítaní: 40 žiadostí obchodníkov a ani jeden vhodný?