40 žiadostí obchodníkov a ani jeden vhodný?

Mali ste už takúto skúsenosť? Zadali ste inzerát a Vám sa zaplnil email žiadateľov o prácu? Teraz...

Read More